Michel Butor je francouzský spisovatel, představitel a teoretik nového románu. Jako představitel nového románu ve své tvorbě sice používá různé časové a stylistické experimenty, přesto v románu zůstavají lidé a jeho romány mají nějakou,...